Volg ons ook op Facebook

De commissie Mannendag Groene Hart wil mannen toerusten om te leven voor Gods aangezicht.

De Mannendag Groene Hart wordt georganiseerd op initiatief van de mannenbonden van de PKN (hervormd gereformeerd) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. De organisatiecommissie wordt gesteund door verschillende kerkelijke gemeenten en verenigingen uit de regio. Voor meer informatie: info@mannendaggroenehart.nl of bel:0318-701439 (Niek Overbeeke, secretaris van de commissie).

Giften zijn welkom via rekeningnummer NL64.RBRB.0698.7155.86 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zegveld, o.v.v. ‘Mannendag Groene Hart’.